Regulamin

Właścicielami sklepu AgencjaSzpilka.pl jest Gabriela Niewiadomska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Szpilka Gabriela Niewiadomska, zarejestrowaną pod adresem ul. Zacisze 9, 95-002 Czaplinek, NIP 7262219281, Regon 101018387.

§1.
Definicje

Sprzedający – firma Agencja Szpilka Gabriela Niewiadomska z siedzibą w Czaplinku, właściciel sklepu www.agencjaszpilka.pl
Kupujący – firma lub osoba fizyczna, która składa zamówienie mailowo za pośrednictwem strony www.agencjaspzilka.pl

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu www.agencjaszpilka.pl realizowane będą w oparciu o poniższy regulamin oraz traktowane jako umowa sprzedaży zawarta z Kupującym.
 2. Regulamin udostępniony jest na stronie www.agencjaszpilka.pl, a także będzie wysyłany w linku w każdym mailowym potwierdzeniu zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Agencja Szpilka obsługuje wyłącznie klientów biznesowych, a potwierdzeniem zakupów jest wystawienie faktury VAT.
 4. Opisy produktów, ceny oraz treści zawarte na stronie www.agencjaszpilka.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedający potwierdza, że wszystkie artykuły oferowane na stronie www.agencjaszpilka.pl są nowe i zakupione oficjalnie u importerów i producentów na rynku polskim.
 6. Agencja Szpilka prowadzi sprzedaż artykułów bez znakowania oraz z brandingiem, zleconym przez Kupującego na podstawie dostarczonych materiałów graficznych.
 7. Zamówienia realizowane są w ilościach hurtowych. Minimalna liczba produktów to 5 sztuk, a minimalna wartość zamówienia to 100 zł netto. Wyjątkiem jest zakup pojedynczych sztuk pod kątem wzorów.
 8. Zakupiony Towar nie podlega zwrotowi, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie §3 ust. 4 oraz §5 ust. 1

§3.
Produkty, ceny, dostawy i zwroty

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie www.agencjaszpilka.pl są podane w PLN oraz są wartościami netto.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów znakowania a oraz transportu.
 3. Opisy i ceny produktów mogą być niekatulane, szczególnie w okresie aktualizacji cenników lub w wyniku zmiany parametrów po stronie importera lub producenta. Ostatecznym potwierdzeniem ceny i opisu produktu jest wysłana oferta.
 4. Jeśli Kupujący otrzyma towar niezgodny z opisem na stronie ma prawo do zwrotu towaru na koszt Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia towaru zwrócić na adres:

  Agencja Szpilka
  ul. Świtezianki 16
  91-496 Łódź
  III piętro

  Zwrotu można dokonać tylko w wypadku jeśli towaru nie został wcześniej znakowany, nie posiada znaków użytkowania oraz ma kompletne, nieuszkodzone opakowanie.
 5. Zakupiony towar może w niewielkim stopniu różnić się od towaru, którego zdjęcie umieszczone jest na stronie www.agencjaszpilka.pl. Różnice najczęściej dotyczą odcienia, wynikającego z różnych ustawień monitora. W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu produktów.
 6. W celu uzyskania pewności, jaki dokładnie kolor posiada produkt, zalecane jest albo zakupienie próbki produktu, albo zwrócenie się do Sprzedającego o podanie numeru pantone koloru, w którym występuje wybrany produkt.
 7. Na stronie www.agencjaszpilka.pl prezentowane są także stany magazynowe wybranych produktów, które są aktualizowane w ciągu dnia na podstawie danych uzyskanych od importera lub producenta. Istnieje możliwość, że Sprzedający nie będzie miał wystarczającej liczby produktów, o czym niezwłóczenie poinformuje Kupującego. Sprzedający nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 8. Przed realizacją zamówień zarówno bez znakowania, jak i ze znakowaniem Kupujący zaleca zakup próbki. Cena próbki to koszt produktu ze strony plus koszt przesyłki kurierskiej. Nie ma możliwości zwroty próbek, a także koszt zakupu próbki nie jest zwracany Sprzedającemu nawet w przypadku realizacji zamówienia po zapoznaniu się ze wzorem.
 9. Wszystkie towary są wysyłane wybranymi przez Sprzedającego firmami kurierskimi. Istnieje możliwość odbioru własnego towaru w siedzibie firmy pod adresem:

  Agencja Szpilka
  ul. Świtezianki 16
  91-496 Łódź
  III piętro

 10. Nie ma możliwości odbioru towaru własną firmą kurierską.
 11. Wszystkie zamówienia złożone w sklepie www.agencjaszpilka.pl zostaną wysłane na wcześniej wskazany adres przez Kupującego.
 12. Koszt przesyłki kurierskiej przy zamówieniach do 2500 zł to 18,90 zł netto. Powyżej tej kwoty Sprzedający dostarcza zamówienie na własny koszt. Wyjątkiem są przesyłki paletowe, których koszty ponosi Kupujący chyba, że wchodzą w grę indywidualne ustalenia ze Sprzedającym.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas transportu towaru do Kupującego lub za jego utratę z winy firmy kurierskiej.
 14. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy kurierze, a w razie jakichkolwiek uszkodzeń sporządzić protokół szkody przy kurierze i powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.
 15. Brak sprawdzenia przesyłki przy odbiorze daje Sprzedającemu prawo do odrzucenia jakichkolwiek roszczeń związanych z uszkodzonym lub brakującym towarem.

§4.
Zamówienia i płatności

 1. Sklep www.agencjaszpilka.pl jest czynny całą dobę siedem dni w tygodniu. Biuro obsługi klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
 2. Wszystkie zamówienia na towary prezentowane w sklepie www.agencjaszpilka.pl przyjmowane są wyłącznie drogą mailową lub osobiście w siedzibie firmy.
 3. Kupujący nie ma możliwości złożenia zamówienia drogą telefoniczną.
 4. Poprawnie złożone zamówienie musi zawierać następujące informacje:
  • symbol produktu
  • liczbę sztuk
  • informacje do ewentualnego znakowania (liczba kolorów, logo)
  • termin realizacji
 5. W przypadku zamówień ze znakowaniem Kupujący oświadcza, że dysponuje wystarczającymi uprawnieniami do wykorzystania danego materiału graficznego (znaku towarowego, logo, hasła, napisu itp.). Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z materiałów graficznych bez otrzymania wcześniej zgody właściciela marki lub znaku towarowego.
 6. Kupujący zobowiązuje się nie obciążać Sprzedającego żadnymi kosztami z tytułu roszczeń kierowanych do Sprzedającego w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem materiałów graficznych dostarczonych do realizacji zamówienia przez Kupującego. Kupujący pokryje także wszelkie koszty związane z jakimkolwiek postępowaniem wszczętym (w tym kosztów prawnika) wszczętym przeciwko Sprzedającemu.
 7. Sprzedający ma obowiązek wysłać potwierdzenie złożonego zamówienia w przeciągu 12 godzin złożenia zamówienia.
 8. Warunkiem uruchomienia realizacji jest otrzymanie 100% przedpłaty ewentualnie wysłanie potwierdzenia przelewu oraz zatwierdzenia wizualizacji jeśli zamówienie zawiera znakowanie.
 9. Częściowa płatność za zamówienie jest możliwa w ramach indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym.
 10. Płatności dokonywane są na rachunek Sprzedającego

  Agencja Szpilka Gabriela Niewiadomska
  Mbank
  75 1140 2004 0000 3702 7972 0577

 11. Otrzymania wpłaty za zamówienie przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i jednoczesnym potwierdzeniem, że Kupujący zapoznał się w niniejszym regulaminem zakupów.
 12. Do 7 dni po otrzymaniu wpłaty Sprzedający wystawi fakturę VAT, któr doręczona zostanie Kupującemu drogą pocztową lub elektroniczną, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.
 13. Dostawa za pośrednictwem firm kurierskich zaplanowana jest w terminie zgodnym z regulaminem świadczenia usług ustanowionym przez wybraną firmę kurierską.
 14. Opóźnienia w przesyłce nie podlegają żadnym karom ze strony Kupującego za wyjątkiem wcześniej podpisanych umów regulujących kwestię dostaw w sposób indywidualny.
 15. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego dla zamówień złożonych w sklepie www.agencjaszpilka.pl
  • zamówienie bez znakowania 2-4 dni roboczych
  • zamówienie ze znakowaniem 5 – 10 dni roboczych
  • zamówienia indywidualne – 11 – 30 dni roboczych
 16. Zamówienia przekraczające 10 tys sztuk egzemplarzy ze znakowaniem wymagają indywidualnych ustaleń co do terminu realizacji.
 17. Jakakolwiek modyfikacja zamówienia ze strony Kupującego wiąże się z wydłużeniem czasu realizacji.
 18. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia ze znakowaniem do momentu podjęcia przez Sprzedającego działań związanych z oznakowaniem produktów.
 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizualizacji produktów znakowanych na stronie internetowej www.agencjaszpilka.pl chyba, że zostanie podpisana odpowiednia umowa zmieniająca to postanowienie.

§5.
Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany towaru jeśli stwierdzi wady fizyczne lub znakowanie zostało wykonanie niezgodnie z zamówieniem.
 2. Kupujący ma obowiązek zweryfikować jakość otrzymanego towaru i zgłosić ewentualne wady do 5 dni roboczych od momentu dostawy zamówienia.
 3. Kupujący może odesłać uszkodzony towar na poniższy adres lub zgłosić Sprzedającemu potrzebę odebrania zamówienia

  Agencja Szpilka
  ul. Świtezianki 16
  91-496 Łódź
  III piętro

 4. Po otrzymaniu towaru oraz potwierdzeniu wad/uszkodzenia Sprzedający wymieni towar na wolny od wad w terminie:
  • do 5 dni roboczych bez znakowania
  • do 15 dni ze znakowaniem
  na własny koszt lub dokona korekty faktury i zwrotu kwoty odpowiadającej wartości złożonego zamówienia.
 5. Uprawnienia Kupującego do wymiany towaru na wolny od wad wygasają po upływie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym zamówienie zostało dostarczone do Kupującego.
 6. Reklamacje na zakupiony towar, który został oznakowany przez Kupującego nie będą uznawane.

§6.
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.
 2. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w bazie sklepu www.agencjaszpilka.pl w celu realizacji zamówień. W każdej chwili kupujący ma prawo do wglądu w dane, poprawienie i poproszenie o usunięcie danych z bazy.
 3. W przypadku kiedy jakikolwiek punt wyżej opisanego regulaminu okaże się nieważny, nie wpływa to na pozostałe punkty, które są nadal wiążące.
 4. Regulamin sklepu www.agencjaszpilka.pl oraz wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem sklepu podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z zawieranych za pośrednictwem sklepu www.agencjaszpilka.pl umów lub w związku z nimi strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego wskazanej we wstępie Regulaminu.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).